Real Time Analytics

Đào tạo lái xe Long Biên

Học lái xe B1

Bổ túc tay lái xe số tự động

Bổ túc tay lái xe số sàn

Lớp nâng hạng lái xe D,E,Fc

Học lái xe C

Lớp đăng ký thi lái xe B2

Học lái xe B2

Lớp đăng ký thi lái xe hạng C

Bản đồ chỉ đường

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0913 947 089

Mr.Hưng  0981 336 138

         

Khóa học lái xe

Lớp nâng hạng lái xe D,E,Fc=5.5tr

 

NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

HỌC PHÍ = 5.5 TRIỆU

I) ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

1) Điều kiện nâng hạng bằng lái:
- B2 nâng lên C đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên
- B2 nâng lên D đủ 5 năm kinh nghiệm trở lên
- C nâng lên D đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên
- C nâng lên E đủ 5 năm kinh nghiệm trở lên
- D nâng lên E đủ 3 năm kinh nghiệm trở lên
2) Thủ tục nhập học: Hồ sơ gốc + 08 ảnh 3x4 + CMT photo + Bằng Trung Học Cơ Sở trở lên
- Thi sau 02 tháng tại Hà Nội

  Liên hệ ngay với chúng tôi: Trung tâm đạy nghề và đào tạo lái xe Hàng Không

    VPTS: Nguyễn Sơn - Long Biên – Hà Nội

    Mobile: 0913 947 089 Mr Hưng

 

II) QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
1. Thời gian đào tạo
a) Hạng B1 lên B2 : 102 giờ (lý thuyết: 52, thực hành lái xe: 50);
b) Hạng B2 lên C : 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
c) Hạng C lên D : 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
d) Hạng D lên E : 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144);
đ) Hạng B2 lên D : 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
e) Hạng C lên E : 336 giờ (lý thuyết: 56, thực hành lái xe: 280);
g) Hạng B2, C, D, E lên F tương ứng: 192 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 144).

2. Các môn kiểm tra

a) Kiểm tra các môn học trong quá trình học;

b) Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với nâng hạng lên B2, C, D, E khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; môn thực hành lái xe với 10 bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường;

c) Kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với nâng hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết; thực hành lái xe trong hình và trên đường theo quy trình sát hạch lái xe hạng F.

3. Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

 

TT

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN

CÁC MÔN HỌC

ĐƠN VỊ TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

B1

LÊN

B2

B2

LÊN

C

C

LÊN

D

D

LÊN

E

B2, C,

D, E

LÊN F

B2

LÊN

D

C

LÊN

E

1

Pháp luật giao thông đường bộ

giờ

16

16

16

16

16

20

20

2

Kiến thức mới về xe nâng hạng

giờ

-

8

8

8

8

8

8

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ

16

8

8

8

8

8

8

4

Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông

giờ

12

16

16

16

16

20

20

5

Tổng số giờ học thực hành lái xe/1 xe tập lái

giờ

50

144

144

144

144

280

280

 

- Số giờ thực hành lái xe/học viên

giờ

10

18

18

18

18

28

28

 

- Số km thực hành lái xe/học viên

km

150

240

240

240

240

380

380

 

- Số học viên/1 xe tập lái

học viên

5

8

8

8

8

10

10

6

Số giờ học/học viên/khóa đào tạo

giờ

62

66

66

66

66

84

84

7

Tổng số giờ một khóa học

giờ

102

192

192

192

192

336

336

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

ngày

2

2

2

2

2

2

2

2

Số ngày thực học

ngày

13

24

24

24

24

42

42

3

Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng

ngày

3

4

4

4

4

8

8

4

Cộng số ngày/khóa học

ngày

18

30

30

30

30

52

52